ĐỊA CHÍ HÀ NỘI

BST Địa chí Hà Nội bao gồm 2.617 tên sách với 284.237 trang tài liệu về Hà Nội với nhiều loại hình (bản đồ, văn bia, thần tích, thần sắc, hương ước…)

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top