ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG - NHÀ TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐẢNG

        Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1924 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà nho yêu nước. Năm 1944, thanh niên Đào Duy Tùng tham gia hoạt động cách mạng. Tháng 4/1945, đồng chí lãnh đạo phong trào Việt Minh tại xã. Cách mạng tháng Tám năm 1945, đồng chí đã cùng với các đồng chí địa phương lãnh đạo nhân dân giành chính quyền. Tháng 9/1945, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

        Trong hơn 50 năm hoạt động cách mạng, đồng chí từng giữ các trọng trách như: Bí thư Huyện ủy Kim Anh, tỉnh Phúc Yên (1946); Phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy, tỉnh Phúc Yên (2-1947); Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên (7-1949); Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng (2-1950); Phó Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng (9-1951); Phó vụ trưởng, Vụ trưởng vụ Huấn học (1956-1962); Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (1962-1982); Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin (1980-1982); Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương (1982-1986); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư (1988-1994).

       Đồng chí Đào Duy Tùng là một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, tham gia hoạt động cách mạng từ sớm, trưởng thành từ phong trào quần chúng ở cơ sở, có nhiều đóng góp xuất sắc cho cách mạng trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác tư tưởng - lý luận của Đảng. Với những công lao và thành tích xuất sắc trong hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

       Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024), Thư viện Hà Nội xây dựng bộ sưu tập số “Đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà tư tưởng, lý luận của Đảng” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng - Nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng, người chiến sĩ cộng sản xuất sắc, trung thành tận tụy, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng cách mạng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

 Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top