LỊCH PHỤC VỤ BẠN ĐỌC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 7

Tên phòng

Giờ mở cửa

Từ Thứ 3 đến Thứ 6

Thứ 7

Phòng Thẻ

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

Phòng Đọc mở + Báo - Tạp chí

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Phục vụ thiếu nhi

Sáng: 08h00 – 12h00

Chiều: 13h30 – 17h00

Mở thông tầm

từ 08h00 đến 17h00

Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

Sáng: 08h00 – 11h30

Chiều: 13h30 – 17h00
 

Nghỉ

Chiều thứ 5 tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng thư viện nghỉ vệ sinh kho sách.

Top