THỂ LỆ CẤP THẺ

I. ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI LỚN:

    Từ 16 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Hà Nội.

1. THẺ ĐỌC (Dùng cho bạn đọc đọc sách tại chỗ).

* Thủ tục: CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

- Phí làm thẻ   :                           20.000đ/ thẻ/ năm.

                                                    8.000đ/ thẻ/ quý.

- Tiền làm thẻ cứng:                    20.000đ/ thẻ.

2. THẺ MƯỢN (Dùng cho bạn đọc mượn sách về nhà).

Thủ tục: CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc giấy xác nhận tạm trú có thời hạn ít nhất 1 năm (trường hợp bạn đọc không có CMTND do Công an Hà Nội cấp).

- Phí làm thẻ:                              20.000đ/ thẻ/ năm.

                                                     8.000đ/ thẻ/quý.                   

- Tiền làm thẻ cứng:                    20.000đ/ thẻ.

- Tiền cược sách:                        100.000đ/ thẻ/ năm.

3. THẺ MƯỢN - ĐỌC (Dùng cho bạn đọc đọc sách tại chỗ và mượn sách về nhà).

Thủ tục: CMT nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hoặc giấy xác nhận tạm trú có thời hạn ít nhất 1 năm (trường hợp bạn đọc không có CMTND do Công an Hà Nội cấp).

- Phí làm thẻ:                               40.000đ/ thẻ/ năm.        

                                                     16.000đ /thẻ/ quý.

- Tiền làm thẻ cứng:                     20.000đ/ thẻ.

- Tiền cược sách:                         100.000đ/ thẻ/ năm.

II. ĐỐI TƯỢNG TRẺ EM : Trẻ em dưới 16 tuổi

* Thủ tục: Sổ hộ khẩu (bản photo) hoặc Giấy khai sinh (bản photo)

- Phí làm thẻ mượn - đọc:            20.000đ/ thẻ/ năm.

                                                     8.000đ/ thẻ/ quý.

- Tiền làm thẻ cứng:                     20.000đ/ thẻ.       

- Tiền cược sách:                        30.000đ/ thẻ/ năm.

III. ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM:

Đối tượng miễn phí: Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

- Đối tượng giảm 50% phí:

+ Các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định 170/2003 QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa”. Trường hợp khó xác định là đối tượng hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định 170/2003 QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.

+ Người khuyết tật nặng theo khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

+ Trẻ em dưới 16 tuổi.

+ Người cao tuổi (là công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên có thẻ người cao tuổi).

+ Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện.

GHI CHÚ :

- Thẻ được cấp lại trong trường hợp: hỏng, mất hoặc thay đổi thông tin cá nhân (Tiền cấp lại thẻ: 20.000đ/ thẻ).

- Tiền cược sách của bạn đọc được trả lại khi đã trả hết sách, nộp lại “Giấy thu tiền cược sách” và thẻ thư viện.

THỜI GIAN CẤP THẺCác ngày trong tu(Nghỉ ngày Lễ, Chủ nhật, thứ Hai).

* Sáng: 8h00’ - 11h30’; Chiều: 13h30’ - 16h30’.

Top