Báo - Tạp Chí

BST toàn văn Báo - Tạp chí bao gồm 263 số báo với 15.400 tr. báo về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top