CHU VĂN AN – NGƯỜI THẦY MUÔN ĐỜI

          Chu Văn An (1292 – 1370), tên hiệu là Tiều Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, người làng Quang Liệt (nay là thôn Văn), xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cuộc đời và sự nghiệp của Chu Văn An để lại cho chúng ta một nhân cách lớn của một nhà trí thức lớn. Sức mạnh tinh thần phong phú giúp Chu Văn An sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, tự tại, tự tôn trong bối cảnh xã hội rối ren đương thời. Cho đến nay, Chu Văn An vẫn được coi là một trong những vị Tư nghiệp đầu tiên của Quốc Tử Giám, có nhiều dấu ấn với Văn Miếu Quốc Tử Giám và nền Quốc học nước nhà thế kỷ XIV. Để giúp bạn đọc hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân Chu Văn An, Thư viện Hà Nội trân trọng giới thiệu bộ sưu tập số “Chu Văn An – Người thầy muôn đời”.

            Ngay từ nhỏ, Chu Văn An đã nổi tiếng là người cương trực, luôn sửa mình trong sạch, giữ tiết tháo, không cầu danh lợi, ham đọc sách. Ông đề cao vai trò của tri thức, của giáo dục, đào tạo và của văn hóa trong công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng chế độ và xã hội. Chu Văn An mở trường dạy học ở Huỳnh Cung, học trò theo học rất đông, có nhiều người đỗ đạt và ra làm quan to trong triều đình như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát.

           Do tài năng và phẩm hạnh, Chu Văn An được vua Trần Minh Tông mời ra làm tư nghiệp Quốc Tử Giám, dạy dỗ các thái tử và phò giúp nhà vua. Khi triều đình rối ren, vua quan ăn chơi sa đọa, không quan tâm đến việc triều chính, nhiều lần khuyên can không được, quá bất bình, thể hiện thái độ của người trí thức trước thời cuộc, ông dâng Thất trảm sớ”, xin chém bẩy tên nịnh thần để mong giữ triều chính. Thất trảm sớ”  của ông không được vua đoái hoài đến, ông đã trả mũ từ quan, nêu khí tiết của người thầy và cũng là tấm gương sáng trong về đạo làm tôi cho muôn đời sau noi theo.

          Về ở ẩn tại núi Phượng Hoàng, Chí Linh, Hải Dương, ông tiếp tục dạy học, nghiên cứu y học, viết sách, làm thơ… Các tác phẩm của ông theo sử sách ghi lại có Tứ thư thuyết ước, Y học yếu giải, một số sách khác và 12 bài thơ chữ Hán. Ông mất tại núi Phượng Hoàng, được truy tặng tước Công, tước phẩm cao nhất trong các hạng tước, được tòng tự ở Văn Miếu.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top