“CHIẾN DỊCH TÂY BẮC - CHIẾN THẮNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGHỆ THUẬT QUÂN SỰ VIỆT NAM”

         Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Tây Bắc (1952 -2022), Thư viện Hà Nội trân trọng giới thiệu Bộ sưu tập số “Chiến Dịch Tây Bắc - Chiến thắng chiến lược của nghệ thuật quân sự Việt Nam” tới bạn đọc, nhằm ôn lại lịch sử cách mạng, tôn vinh và tri ân những cống hiến, hy sinh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

      Sau Chiến thắng Biên giới Thu - Đông năm 1950, nhằm tiếp tục phát triển thế tiến công chiến lược, ta chủ trương mở liên tiếp các chiến dịch Xuân - Hè năm 1951, tiến công địch ở trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

       Tuy nhiên, cả ba chiến dịch (Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, Quang Trung) đều không đạt được mục đích về mặt chiến lược, lại bị tổn thất về lực lượng. Chỉ đến khi Chiến dịch Hòa Bình giành thắng lợi đã chứng tỏ địa bàn rừng núi là nơi quân đội và nhân dân ta phát huy được ưu thế, hạn chế được thế mạnh về hỏa lực và khả năng cơ động nhanh của địch.

        Từ thực tế đó, tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch tiến công Tây Bắc nhằm mục đích tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng một phần đất đai và xây dựng căn cứ địa Tây Bắc, mở rộng, củng cố căn cứ địa Việt Bắc, giữ vững đường giao thông quốc tế (Lào Cai - Vân Nam) và tạo những điều kiện mới cho cách mạng Lào.

        Sau gần 2 tháng (từ ngày 14-10 đến 10-12-1952), Chiến dịch Tây Bắc kết thúc thắng lợi, giải phóng một vùng đất đai rộng lớn ở địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng; từng bước mở rộng và giữ vững quyền chủ động về chiến lược, đánh dấu bước trưởng thành mới của Quân đội ta.

       Chiến thắng Tây Bắc  năm 1952 đã đi vào lịch sử cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc, là một trong những chiến công oanh liệt, có ý nghĩa chiến lược, làm chuyển biến cục diện chiến tranh theo hướng có lợi cho ta, góp phần tạo thế và lực mới tiến tới giành thắng lợi cuối cùng trong chiến cuộc Đông Xuân 1953 - 1954.

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top