ÐỒNG CHÍ NGUYỄN LƯƠNG BẰNG - NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG, MẪU MỰC, NHÀ LÃNH ĐẠO TÀI NĂNG CỦA ÐẢNG VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

       Đồng chí Nguyễn Lương Bằng sinh ngày 2 tháng 4 năm 1904 trong một gia đình nông dân nghèo tại thôn Đông, xã Đoàn Lâm, tổng Đoàn Lâm (nay là thôn Đông, xã Thanh Tùng), huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí là đảng viên lớp đầu tiên thời dựng Đảng, Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

       Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, đồng chí đã được Ðảng tin tưởng, giao nắm giữ nhiều trọng trách như: Trưởng ban Kinh tế - Tài chính Trung ương (sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945), Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (1951-1952), Ðại sứ Việt Nam tại Liên Xô (19520-1957), Trưởng ban Kiểm tra Trung ương (1955-1969), Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1956-1965), Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (1969-1976), Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1976 - 1979).

        Với những công lao to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Ðảng và dân tộc, đồng chí đã được Ðảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

        Quá trình hoạt động và cống hiến cho cách mạng của đồng chí Nguyễn Lương Bằng đã góp phần quan trọng vào những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Ðảng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

         Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Lương Bằng (2/4/1904-2/4/2024), Thư viện Hà Nội xây dựng Bộ sưu tập số "Ðồng chí Nguyễn Lương Bằng - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của Ðảng và cách mạng Việt Nam" nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội chủ nghĩa. Đồng chí là một tấm gương sáng ngời về khí tiết cộng sản chủ nghĩa và đạo đức cách mạng.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top