Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh thực hiện cho mượn tài liệu về nhà tại hai kho. Với tổ chức kho sách mượn theo khổ sách, và tổ chức hình thức kho nén. Có 2 kho tại tầng 9

Kho sách VL:

Hiện có khoảng gần 10.000 cuốn tài liệu.

Tại đây tổ chức kho kín, bạn đọc tra cứu sách, viết phiếu yêu cầu và thông qua thủ thư mượn sách

Kho sách VV, VN:

Hiện có khoảng gần 60.000 cuốn tài liệu.

Tại đây tổ chức kho kín, bạn đọc tra cứu sách, viết phiếu yêu cầu và thông qua thủ thư mượn sách

Chức năng, nhiệm vụ:

Tư vấn, hỏi đáp và hướng dẫn bạn đọc.

Thanh toán ra trường, cho đền tài liệu, trả tài liệu

Mượn trả tài liệu

Nguyên tắc sắp xếp tài liệu trong kho sách giáo trình:

Kho sách được sắp xếp theo khổ sách.

Các giá sách xếp theo thứ tự tăng dần của số tự nhiên

Quyền được mượn và thời hạn mượn trả:

Số lượng mượn: tối đa 10 cuốn.

Thời hạn mượn: 60 ngày

Chính sách gia hạn: mỗi tài liệu được gia hạn 01 lần với thời gian là 30 ngày/lần

THƯ VIỆN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 47 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (024).38254817; Fax: (024).39369100

Email: thuvien_sovhtt@hanoi.gov.vn

Copyright © 2022

Top